Hrobky v Tierradentro

pondělí 10. 9. 2012

Na jihu Kolumbie, asi 4 hodiny jízdy po špatné nezpevněné cestě od města Popayán, leží archeologické naleziště Tierradentro, jehož název by se dal přeložit jako "uvnitř země". Naleziště obsahuje asi 100 hrobek vyhloubených do země neznámými kulturami z různých období. Nejstarší hrobky byly vytvořeny 1000 let př. n. l., nejmladší cca v roce 900 n.l.

Po zaplacení vstupného na naleziště zařazené mezi památky UNESCO (10 000 CP/os, cca 110 Kč), jsme  za asi 20 minut vystoupali do kopce na první archeologickou zastávku, Alto de Segovia. Tam jsme se nestačili divit, bylo tam 28 hrobek pod plechovými stříškami, každá uzamčená mříží. Celé místo  hlídali strážci a odemykali nám každou ze 12-ti přístupných hrobek zvlášť. Hrobky samotné si byly navzájem velmi podobné. Sestupovalo se do nich po příkrých, nepravidelných a vysokých schodech, které končily malou místností. V místnosti byly buď 3 nebo 5 sloupů a stejné množství výklenků ve stěnách. Vchod hrobek směřoval vždy na východ. Některé hrobky obsahovaly jednoduché malby nejčastěji v červené a černé barvě nebo reliéfy obličejů ve tvaru trojůhelníku. V hrobkách byly nalezeny urny s popelem spálených těl, které byly pohřbeny zvláštním způsobem. Nebožtík byl nejprve pohřben do země a po cca 10-ti letech byly jeho ostatky znovu vyzvednuty, spáleny, rozdrceny a pohřbeny podruhé. Urny byly většinou jednoduché keramické nádoby. Nic jiného nebylo v žádné hrobce nalezeno.

Zajímavý je také systém, jakým si pravěcí kameníci a malíři vnitřek hrobky při práci osvětlovali. Protože vchod do hrobky byl obrácen k východu, svítilo dovnitř dopoledne trochu slunce. Archeologové se domnívají, že kameníci na podlahu rozlili vodu, aby se světlo odráželo a oni mohli pracovat. Na stěnách a stropech totiž nejsou patrné žádné stopy po ohni od hořících pochodní a ani na zemi nebyly nalezeny žádné zbytky ohnišť.

Druhá zastávka, Alto del Duende, obsahovala jen 4 méně zachovalé hrobky. Z tohoto naleziště jsme vrátili zpět k vchodu a autem přejeli na naši poslední zastávku, do asi 4 km vzdáleného El Tablón, kde nejsou hrobky, ale sochy. Sochy nás ale zklamaly. Byly všechny shromážděné pod jednou  plechovou stříškou a dost špatně zachovalé. Nakonec jsme se zastavili ve vesničce San Andrés, abychom se naobědvali a prohlédli si krásný starobylý bíle omítnutý kostelík se střechou ze slámy.

Cesta k Tierradentro nepatří mezi luxusní silnice.

Okolní krajina. Archeologické naleziště je pod stříčkami.

Cestou k archeologickému nalezišti.

Díry jsou zakryté stříškami.

A šup do díry.

Sestup do podzemního pohřebiště.


Některé pohřební komnaty jsou pomalovány ornamenty.
Hliněné nádoby ve kterých se nebožtík ocitl v druhé fázi svého posmrtného života.

Kostelík v San Andrés.

Sochy, které dřív byly rozesety po okolí, jsou teď pod jednou střechou.

Žádné komentáře:

Okomentovat