El Fuerte

středa 27. 6. 2012

Nedaleko obce Samaipata (1640 m n.m.) leží předincké ceremoniální centrum nazývané "El Fuerte", neboli pevnost. Sídlo umístěné strategicky na východních svazích And obrácené do údolí spadajícího až do amazonské nížiny sloužilo během své existence několika civilizacím. Pravděpodobně už od roku 800 n.l. zde bylo rituální a náboženské centrum, Inkové později toto místo využívali jako obchodní křižovatku a Španělé zde postavili nejen pevnost, ale i obchodní a zásobní středisko pro celý region. Od roku 1998 je pevnost zapsána v UNESCu, což se odrazilo na ceně vstupného (50 BOB = 150 Kč/os), ale ne na kvalitě příjezdové cesty, která je příkrá a samozřejmě nezpevněná.

Samotná pevnost je rozdělena na dvě části, náboženskou a administrativní. Náboženskou část tvoří velký skalní monolit o rozměrech cca 200 X 60 metrů pokrytý různými reliéfy zvířat, lidí, či geometrickými tvary. Druhou část tvoří několik dalších staveb, které sloužívaly jak k administrativním účelům, tak k obývání. Dnes už jsou z nich ale patrné pouze základy. Zajímavou součástí celého komplexu je jakási díra ležící asi 200 metrů od pevnosti. Je přírodního původu a dodnes se neví, k čemu sloužila. Buď jako zásobárna vody, nebo vězení, či jako součást systému podzemních chodeb. Celé archeologické naleziště je pravděpodobně kvůli lepší přehlednosti obestavěno vyvýšenými chodníky s vyhlídkovými věžemi. Chodníky svými obřími rozměry značně převyšují veškerá archeologicky zajímavá místa - no, asi nějaké dotace z Evropské Unie!

Víceméně celkový pohled na hlavní, náboženskou část El Fuerte.

Rekonstrukce předinckého domu vypadá jako věrná kopie současného bolivijského stavení.

Skála je náramně prokutána.

Administrativní část - tedy asi banky, pojišťovny a nějaký ten supermarket.

Prý záhadná díra. Nám je jasné, že je na hov....

Neméně zajímavý systém chodníků pro turisty.

Žádné komentáře:

Okomentovat