Mayské ruiny Copán
neděle 28. 10 a neděle 11. 11. 2012

Copánské ruiny na severu Hondurasu nedaleko hranic s Guatemalou jsme navštívili hned dvakrát, jednou samostatně a podruhé s rodiči. Vstupné je 300  hoduraských lepmir (300 Kč). Ruiny mayského města leží jen několik set metrů od městečka Copán Ruinas, ve kterém turista najde vše, co potřebuje, samozřejmě za adekvátní "gringo" ceny.

Město Copán vzkvétalo v 7. a 8. století n.l. za vlády několika panovníků legračních jmen, jako Kouřící Jaguár nebo Osmnáctý Králík. Ruiny jsou poměrně rozlehlé, kromě několika menších pyramid a detailně propracovaných kamenných stél se tu nachází slavné hieroglifické schodiště, které archeologové našli částečně rozbořené. Jednotlivé schody s hieroglifickými znaky poskládali ledabyle zpět, aniž by v té době znali mayské písmo. Význam nápisů se tedy dodnes nepodařilo pořádně rozlušit, znaky sice už archeologové přečíst umí, nikdo však nezná jejich správné pořadí. Mayské chrámy se  stavěli pro nás netypickým způsobem. Nový panovník postavil svůj palác vždy nad tím starým, což značně ztěžuje archeologický výzkum. Archeologové tedy pod stávajícími stavbami vyhloubili tunely, aby mohli prozkoumat i dříve postavené stavby. Dva tunely v areálu jsou zpřístupněné veřejnosti, ale dalších 300 Lempir za vstup se nám dávat nechtělo. Repliku krásného dodnes zachovalého podzemního chrámu "Rosalila" jsme si aspoň prohlédli v muzeu nedaleko samotných ruin. Dalšími zajímavostmi je hřiště na pelotu, předchůdce dnešních míčových her a spousta skvěle zachovaných stél, na které mayští kameníci vytesávali podoby svých panovníků a hieroglifické texty. Panovníci na kamenných stélách jsou zobrazeni se všemi atributy moci jako je čelenka s peřím papoušků či vzácného kvesala.

Starobylí Mayové si uměli vybrat příjemné prostředí pro výstavbu svého města. Copán leží na kopci nad řekou v úrodné zelené krajině plné stromů, které poskytují vítaný stín. Klima je tu tak akorát, ani teplo, ani zima. Archeologické naleziště je kromě kamenných pyramid a tesaných reliéfů plné exotických zvířat a rostlin. Do přírody se díky projektu nedaleké ptačí rezervace daří vracet i vzácné velké papoušky Ara macao, kteří tu po staletí žili a hráli důležitou roli v náboženském životě starých Mayů.

Zde celý areál jako na dlani.

Jedna z pyramid.

Replika podzemního chrámu Rosalila je k vidění v nedalekém muzeu.

V popředí je hřiště na pelotu a v pozadí hieroglifické schodiště.

Hieroglifické schodiště - dosud nečitelné.

Kouřící Jaguár v družném hovoru s Osmnáctým Králíkem.

Mayská stéla

Ukázka mayského kamenického umění.
Vstup do podzemní chodby, kterou se archeologové dostávají ke starším památkám ve větší hloubce.Bujná vegetace v nemilosrdném boji s kulturním dědictvím.

Ary, které jsou do Copánu vraceny jako do "divoké" přírody z nedaleké ptačí rezervace.

Ara se chlubí vlastním peřím.

Život v divoké přírodě to je hlavně nekonečný boj o potravu.

Další z domácích obyvatel Copánu.

1 komentář: